* Cijene su iskazane bez vašeg rabata. Odobreni rabat se obračunava u košarici.
  

Kofer sa alatom - EURO STYLE TOOL CASE "ADVANCE" , 32 pc, za popravak fotokopirnih aparata

4.937,50 kn

KOFER sa alatom EURO STYLE SOFT SIDED TOOL WALLET, 18 kom, za popravak fotokopirnih aparata

2.687,50 kn

MAGNETSKI ODVIJAČ KATUN za servis fotokopirnih aparata, DG3486123

437,50 kn